Yasal Açıklama

Bu web sayfasında bulunan bilgiler ve görseller Yingli Green Energy Holding Company Limited (“Yingli”) tarafından sadece bilgilendirme amacı ile sunulmuştur. Bu web sayfasına girmeden veya sayfayı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki şart ve koşulları dikkatli şekilde okuyunuz.

Bu web sayfasına girerek ve kullanarak veya bu web sayfasından herhangi bir materyali indirerek aşağıdaki şart ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Bu şart ve koşulları kabul etmiyorsanız lütfen sayfaya erişmekten veya bu web sayfasında herhangi bir dökümanı indirmekten kaçınınız. Web sitesine ulaşmaya çalışırsanız, şart ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş ve ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri kabul etmiş sayılırsınız.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sayfasında bulunan bilgiler telif hakkı ile korunmaktadır ve bu web sayfasındaki içerik ve görsellerin izinsiz kullanımı telif hakkı, marka kanunu ve bu web sayfasında sunulan materyalleri kapsayan diğer kanunların ihlali anlamına gelebilir. İçerik ve görseller telif hakkı ile korunmaktadır ve dünya çapında telif hakkı kanunları ve anlaşma hükümlerinin koruması altındadır. İçerik ve görseller Yingli’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, yeniden basılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, indirilemez, paylaşılamaz, aktarılamaz veya dağıtılamaz. Bu web sayfasına erişiminiz size Yingli’nin veya herhangi bir üçüncü şahsın fikir hakları konusunda bir yetki sağlamaz.

Bu web sayfasındaki markalar Yingli veya iştiraklerinin mülkiyetindedir veya ilgili marka sahiplerinin yetkisi ile kullanılmaktadır. Bu markalar, ilgili marka sahibinin yazılı izni olmadan kullanılamaz.

Yasal Uyarı

Bu web sayfasındaki bilgilerde yanlışlık veya basım hatası bulunabilir ve aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte hiçbir garanti açıklaması veya iması olmadan “olduğu gibi” sunulmuştur: (i) doğruluk, eksiksizlik, pazarlanabilirlik, fikir mülkiyetinin ihlal edilmemesi veya herhangi belli bir amaca uyum garantisi veya (ii) bu web sayfası ile sunulan veya dağıtılan herhangi bir öneri, fikir, açıklama veya diğer bilgilerin güvenilirliği garantisi. Bu tür öneri, fikir, bildiri veya bilgiye güvenmenizin tamamen sizin kendi inisiyatifinizde olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Yingli bu web sayfasının herhangi bir yerindeki hataları veya eksikleri düzeltme hakkını saklı tutar. Yingli bu web sayfasını veya bu web sayfasındaki materyalleri, ürünleri veya bilgileri haber vermeden değiştirebilir. Yingli’nin bu tür zararlardan haberdar edilmesi durumunda bile Yingli veya iştirakleri/tedarikçileri bilgilerin kullanımından veya yanlış kullanımından kaynaklanan hiçbir türden zarardan (kar kaybı, işlerin durması, bilgi kaybı bilgiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) mesul tutulamaz. Yingli ayrıca bu web sayfasında bulunan fonksiyonların kesintisiz veya hatasız olduğunu veya hataların düzeltileceğini veya bunlara yol açan web sayfası veya sunucunun virüs veya diğer zararlı içerikleri içermediğini garanti etmez. Bu web sayfasından indirilen veya başka türlü elde edilen her türlü bilginin sizin inisiyatifinizde olduğunu ve bilginin indirilmesinden kaynaklı bilgisayar sisteminize gelecek zararların veya veri kayıplarının sizin sorumluluğunuzda olduğunu anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Yingli web sayfası ile satın alınan veya elde edilen herhangi bir mal veya web sayfası ile yapılmış olan tüm işlemlerle ilgili hiçbir garanti sunmaz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yingli hiçbir koşul altında aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, tesadüfî, belirli veya genel zararlardan ötürü mesul tutulamaz: Yingli'nin bu tür zararların olasılığı ile ilgili haberdar edilmesi durumunda bile (i) web sayfasının kullanılması veya yanlış kullanılması; (ii) bu web sayfası aracılığı ile satın alınan veya elde edilen mallar veya alınan mesajlar veya yapılan işlemlerden kaynaklı yedek malların satın alınması ile ilgili masraflar; (iii) bu web sayfasında bulunan bilgiler; veya (d) bu web sayfası ile ilgili herhangi bir madde,

Müşteri İlişkiler Reddi

Bu web sayfasına erişerek veya kullanarak Yingli veya diğer kişilerle herhangi bir müşteri, vekil veya profesyonel ilişki ima edilmez veya oluşmaz.

E-posta İletişimleri

Yingli ve/veya bağlantılı üçüncü kişiler kimi zaman size pazarlama veya promosyon bilgisi, vs. içeren e posta mesajları gönderebilir. Yingli bu e-posta mesajlarının içeriği veya bu tür üçüncü şahıslardan elde edilmiş olabilecek mal veya web sayfaları ile ilgili bir garanti vermez ve Yingli'nin web sayfasındaki bu tür üçüncü kişilerle alışverişlerden kaynaklanan ödeme veya mal tedariki dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu tür alışveriş veya promosyonlarla ilgili olarak herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş sayılırsınız.

Üçüncü Şahıs Web Sayfaları

Bu web sayfası otomatik arama sonuçları veya internetteki diğer web sayfalarına bağlantı sunabilir. Bu web sayfaları tamamen size kolaylık amacı ile sunulmuştur. Bu web sayfaları Yingli’nin kontrolünde değildir ve bazıları kimi insanların uygunsuz veya rahatsız edici bulabileceği bilgi veya materyal içerebilir. Yingli'nin bu tür web sayfaların doğruluğu, telif hakkı uygunluğu, yasallığı, uygunluğu veya diğer unsurlarından sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. Bu tür bir bağlantının sunulması web sayfasının Yingli veya işletmeleri tarafından önerildiği anlamına gelmez.

Güvence

Fikir mülkiyeti veya diğer şahıs veya kurumların herhangi bir hakkını web sayfasının kullanımınızdan kaynaklı şart ve koşullarını ihlal etmeniz veya anlaşmayı sizin veya sizin kayıtlı hesabınızın herhangi bir üye/kullanıcının ihlal etmesinden kaynaklanan üçüncü şahısların talep ettiği avukatlık ücretleri gibi herhangi bir istek veya talepten Yingli, iştirakleri, ortakları, görevlileri ve çalışanlarını sorumlu tutmadığınızı güvence altına aldığınızı kabul etmiş bulunmaktasınız.

Geçerli Kanunlar

Bu web sayfası Yingli tarafından Çin’deki ofislerinden yönetilmektedir. Bu web sayfasına diğer yerlerden erişen kişiler erişimi kendi inisiyatiflerinde gerçekleştirmektedirler ve geçerli olan mevcut yerel kanunlara uymakla sorumludurlar. Bu web sayfasına girerek hukuk ilkelerinin uyuşmazlığına bakılmaksızın Çin Halk Cumhuriyeti kanunlarının bu web sayfası ile ilgili tüm maddeleri kapsadığını kabul etmiş sayılırsınız ve ayrıca bu web sayfası ile ilişkili tüm davaların Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei Bölgesi, Baoding'teki mahkemelerin yargı yetkisine tabi olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Bu Yasal Açıklamanın Değiştirilmesi

Yingli şart ve koşulları kimi zaman kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir. Yingli bu değişikliklerle ilgili sizi bilgilendirebilir ve bu web sayfasının kullanılmaya devam edilmesi bu tür değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir.

Yasaklama

Yingli haber vererek veya vermeksizin kendi takdirine bağlı olarak sizin bu web sayfasının tümüne veya bir kısmına erişiminizi engelleme hakkını saklı tutar.

Güvenlik İfadesi

“Beklemek", "tahmin etmek", "varsaymak", "ön görmek", "hedef", "plan", "amaç" ve benzeri ifadeleri kullanmamız geleceğe dönük açıklamaları ifade amaçlıdır. Bu ifadeler gelecekle ilgili mevcut yargımızı temsil etmesine rağmen ve bu yargıların mantıklı olduğuna inanmamıza rağmen gerçekte sonuçlar Yingli SEC dosyalarında açıklanan birçok önemli risk faktörü nedeniyle farklı olabilir.